Kadra pedagogiczna

    • Wychowawcy

    • To zespół 14 profesjonalnych, świetnie wykształconych nauczycieli z dużą wiedzą i zapałem do pracy. Grupą 16-orga dzieci zajmuje się dwóch nauczycieli wychowawców oraz - w grupie dzieci trzyletnich - nauczyciel wspierający. Nasi nauczyciele posiadają, wymagane przez MEN, uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową, rozszerzony o autorski językowy program przedszkola abc. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Pracę nauczycieli wspomagają: logopeda, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz terapeuta neurorozwojowy INPP.

    • Specjaliści

    •  

     Psycholog
     Specjalista posiadający wieloletnią praktykę terapeutyczną udziela konsultacji nauczycielom. Obserwuje dzieci i pomaga w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych. Z indywidualnych porad psychologa skorzystać mogą również Rodzice po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie przedszkola. Psycholog prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dotyczące rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka i metod wychowawczych.

     Logopeda
     Wszystkie dzieci objęte są profilaktyką logopedyczną oraz diagnozą. Logopeda po przeprowadzonej diagnozie za zgodą rodziców organizuje indywidualną odpłatną terapię logopedyczną.

     Terapeuta Integracji Sensorycznej
     Po uprzednim zdiagnozowaniu dziecka pod kątem przetwarzania sensorycznego (zmysłowego) i zgodzie rodziców / opiekunów prowadzi indywidualne terapie.

  • Integracja Sensoryczna inaczej Przetwarzanie Sensoryczne, jest to proces przyjmowania informacji o otaczającym świecie za pomocą wszystkich zmysłów oraz z wnętrza ciała. Dzięki integrowaniu i organizowaniu zmysłów wzroku, dotyku, ruchu, czucia mięśniowego, słuchu, smaku, węchu jesteśmy w stanie współdziałać swobodnie i efektywnie podczas pracy i zabawy oraz dbać o samych siebie i innych.  Proces ten najintensywniej przebiega do 7 roku życia. Bodźce sensoryczne są odbierane, porządkowane, przetwarzane oraz interpretowane przez mózg w sposób ciągły. Jeśli te procesy przebiegają bez zakłóceń, to dziecko rozwija się prawidłowo. Warto skonsultować się z terapeutą SI, jeśli dziecko przejawia:

     • lękliwość,
     • nadruchliwość,
     • problemy z koncentracją,
     • kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową,
     • niskie lub wzmożone napięcie mięśniowe,
     • nadmierną męczliwość lub wszystko robi zbyt wolno
     • zbyt gwałtowną reakcję na dotyk,
     • nieumiejętność naśladowania ruchów innej osoby,
     • problemy z komunikacją,
     • impulsywność, agresję.
  • Terapeuta Neurorozwojowy INPP

   Po obserwacji i z zebranego wywiadu przygotowuje zestaw profilaktycznych ćwiczeń dla całych grup, które są realizowane codziennie podczas porannej gimnastyki. W pojedynczych przypadkach prowadzi indywidualną terapie.

   Wiele problemów z czytaniem, pisaniem, ortografią, matematyką, koncentracją, obniżonymi osiągnięciami i zachowaniem ma swoje korzenie w niedojrzałym rozwoju sprawności fizycznej, która wspiera wiele aspektów uczenia się. Specyficzne trudności w uczeniu się mogą mieć liczne przyczyny społeczne i edukacyjne, ale rozwój motoryczny (ruchowy) stanowi podstawę każdego aspektu uczenia się, począwszy od ruchów gałek ocznych potrzebnych do czytania, koordynacji ręka-oko potrzebniej do pisania, sekwencjonowania potrzebnego do odczytywania tabel, uczenia się dni tygodnia i miesięcy, skończywszy na świadomości przestrzennej biorącej udział w rozwiązywaniu niektórych problemów matematycznych i mającej wpływ na interakcje społeczne. Gdy te problemy zostaną usunięte dzieci mogą zacząć realizować się i odnosić sukcesy dziecko rozwija się prawidłowo.

    • Symptomy związane z niedojrzałością neuromotoryczną:

     • trudności z usiedzeniem w miejscu,
     • nadruchliwość,
     • słaba postawa siedząca, szczególnie przy stole podczas posiłku lub przy biurku podczas odrabiania lekcji,
     • trudności w nauczeniu się samodzielnego ubierania – zapinania guzików, wiązania sznurowadeł, wkładania ubrania w odpowiedni sposób,
     • trudności podczas używania noża i widelca,
     • problemy z pisaniem, niedojrzały chwyt pisarski,
     • problemy z czytaniem, błędy ortograficzne,
     • trudność z łapaniem piłki,
     • unikanie sportu lub bardzo dobra sprawność fizyczna, ale unikanie prac pisemnych,
     • słaba kontrola impulsów,
     • moczy się w nocy po 5 roku życia,
     • historia opóźnionego rozwoju mowy.
  • Kontakty

   • Dwujęzyczne Przedszkole abc
   • przedszkole@szkola-dwujezyczna.pl
   • (+48) 666 909 774
   • ul.Wspólna 35 Warszawa Wesoła 05-075 Poland