• Rekrutacja

   • Rekrutacja do grup przedszkolnych prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Jeśli w wybranej grupie są wolne miejsca, Dziecko może dołączyć do niej w dogodnej chwili.

    W rekrutacji do nowo tworzonych grup 3-latków, które rozpoczną pracę we wrześniu, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci, które uczęszczały do grupy żłobkowej na terenie przedszkola oraz rodzeństwo podopiecznych Dwujęzycznego Przedszkola abc i Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1.

    Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola należy:                                   

    • przesłać drogą elektroniczną wypełnioną kartę zgłoszenia lub złożyć ją w sekretariacie przedszkola,
    • podpisać umowę o kształceniu,
    • wpłacić opłatę rejestracyjną.

     

  • abc adaptacji

  • Zajęcia adaptacyjne to wyjątkowy czas dla dziecka. Mają one przede wszystkim na celu ułatwienie dziecku docelowej adaptacji w przedszkolu. Dzięki nim dziecko będzie miało okazję do zintegrowania się z przyszłą grupą i poznania przedszkola w bezpiecznej atmosferze, bo w towarzystwie bliskiej mu osoby.

   WAKACYJNA INTEGRACJA I ADAPTACJA DZIECI – spotykamy się w ostatnim tygodniu sierpnia w godzinach 10:00 - 12:00. Zajęcia prowadzą wychowawcy grup wraz z nauczycielami wspierającymi.

   Pamiętajmy, że dziecko potrzebuje czasu na adaptację w nowym miejscu. Przebiega ona łagodniej, gdy w otoczeniu dziecka przebywa bliska mu osoba i wspólnie uczestnicząc z dzieckiem w zajęciach pokazuje mu swoją postawą, że jest to miejsce przyjazne, w którym w ciekawy sposób można spędzić czas.

   Dzieci i ich rodzice uczestniczą w tych zajęciach bezpłatnie.

  • Kontakty

   • Dwujęzyczne Przedszkole abc
   • przedszkole@szkola-dwujezyczna.pl
   • (+48) 666 909 774
   • ul.Wspólna 35 Warszawa Wesoła 05-075 Poland